DIRIĢENTI:
FARHADS STADE un MĀRA ANSONSKA

otrdiena, 2014. gada 28. oktobris

„Svīri” dzied Vilcē

Šogad Jelgavas novada svētku pasākumi notika neierastā veidā- pagastu pašdarbnieki brauca ciemos viens pie otra. Jaunsvirlaukas pagasta kolektīviem bija jābrauc ciemos uz Vilci.
Tā nu arī koris „Svīri” diriģentu Farhada Stades un Ditas Mūrnieces vadībā 5.jūlijā devās uz Vilces kultūras namu, kur piedalījās kopīgā visu pašdarbnieku pasākumā, kas tika veidots pēc Lūisa Kerola darba „Alise Aizspogulijā” motīviem. Tajā korim tika atvēlēti četri priekšnesumi. Kora sieviešu balsu pārstāves kopā ar bērnu ansambli ieveda Alisi miega valstībā, dziedot „Velc pelīte saldu miegu”, bet pēc tam pilnā sastāvā priecēja skatītājus ar Mārtiņa Brauna dziesmu „Nekā. Iepazīšanās.”, Raimonda Paula un Guntara Rača dziesmu „Nekur nav tik labi kā mājās”, bet noslēgumā, piedaloties visiem pašdarbniekiem, novēlēja „Lai jums izdodas, draugi” ar Mārtiņa Brauna un Jāņa Petera dziesmu.
Liels paldies visiem darbiniekiem un brīvprātīgajiem, kas uzņēma kori „Svīri” un citus Jaunsvirlaukas pagasta pašdarbniekus Vilcē, nodrošinot lieliskus mēģinājumu apstākļus, kā arī pēc koncerta- ekskursiju un gardu auksto zupu, kas tik labi svaigā gaisā un karstā laikā iederējās šajā pasākumā!

Lelde Jēkabsone, kora „Svīri” dalībniece

Nav komentāru: