DIRIĢENTI:
FARHADS STADE un MĀRA ANSONSKA

Par Svīriem

Jaunsvirlaukas un Salgales pagastu jauktais koris "Svīri" 

 

Mākslinieciskais vadītājs Farhads Stade
 
Kormeistare Māra Ansonska

Koncertmeistare Inita Kuģe


    Koris „Svīri” dibināts 1996. gada janvārī kā Jaunsvirlaukas pagasta koris. Laika gaitā daudzi dalībnieki aizgāja, viņu vietā stājās kaimiņu pagasta dziedātāji. Tādēļ no 2000. gada kori sāka saukt par Jaunsvirlaukas un Sidrabenes pagasta (kopš 2011. Salgales pag.) jaukto kori. Šobrīd korī dzied dažāda vecuma dziedātāji no Staļģenes, Emburgas, Garozas, Mežciema un Jelgavas. Mēģinājumi notiek IKSC „Līdumi” zālē otrdienās no plkst.19:00 – 21:00.

 Koris "Svīri" par savu pienākumu uzskata piedalīšanos Vispārējos LatviešuDziesmu svētkos un deju svētkos, kā arī visos pasākumos kas ar tiem ir saistīti gan valsts, gan arī Jelgavas un Ozolnieku novadu mērogā. Savas pastāvēšanas laikā koris ir piedalījies visos latviešu Dziesmu svētkos Latvijā un Zemgales novada Dziesmu svētkos. Koncertējis Ziemeļvalstu dziesmu svētkos Lietuvā, Klaipēdā.

     
  Kolektīvs piedalās valsts mēroga koru skatēs, Jelgavas un Ozolnieku novada rīkotajos pasākumos un svētkos.
     
   Dziedātāji regulāri kuplina savu pagastu pasākumus, kā arī sniedz koncertus klausītājiem.
    
    Vismaz vienu reizi gadā, pateicoties pagastu atbalstam, koris dodas koncertcbraucienā ārpus Latvijas robežām. Koris ir viesojies Rumānijā, Čehijā, Igaunijā, Lietuvā.

Nav komentāru: